rok 2004 – 2009

 

vyber
114 photos
2004 KRZYZTOPOR
2004 KRZYZTOPOR
2004 KRZYZTOPOR
2004 KRZYZTOPOR
2004 JARMOK PREŠOV
2004 JARMOK PREŠOV
2004 JARMOK PREŠOV
2004 JARMOK PREŠOV
2004 KEŽMARSKÉ HRADNÉ HRY
2004 KEŽMARSKÉ HRADNÉ HRY
2004 KEŽMARSKÉ HRADNÉ HRY
2004 KEŽMARSKÉ HRADNÉ HRY
2004 ZÁMOK SANDOMIERZ
2004 ZÁMOK SANDOMIERZ
2004 ZÁMOK SANDOMIERZ
2004 ZÁMOK SANDOMIERZ
2004 ZÁMOK SANDOMIERZ
2004 ZÁMOK SANDOMIERZ
2005 KRZYZTOPOR
2005 KRZYZTOPOR
2005 KRZYZTOPOR
2005 KRZYZTOPOR
2005 HANUŠOVCE
2005 HANUŠOVCE
2005 HANUŠOVCE
2005 HANUŠOVCE
2005 KAŠTIEĽ HUMENNÉ
2005 KAŠTIEĽ HUMENNÉ
2005 KAŠTIEĽ HUMENNÉ
2005 KAŠTIEĽ HUMENNÉ
2005 KEŽMARSKÉ HRADNÉ HRY
2005 KEŽMARSKÉ HRADNÉ HRY
2005 KEŽMARSKÉ HRADNÉ HRY
2005 KEŽMARSKÉ HRADNÉ HRY
2005 ZÁMOK SANDOMIERZ
2005 ZÁMOK SANDOMIERZ
2005 ZÁMOK SANDOMIERZ
2005 ZÁMOK SANDOMIERZ
2005 OSLAVY OBCE SVERŽOV
2005 OSLAVY OBCE SVERŽOV
2005 OSLAVY OBCE SVERŽOV
2005 OSLAVY OBCE SVERŽOV
2005 OSLAVY OBCE ZLATÉ
2005 OSLAVY OBCE ZLATÉ
2005 OSLAVY OBCE ZLATÉ
2005 OSLAVY OBCE ZLATÉ
2006 KRZYZTOPOR
2006 KRZYZTOPOR
2006 KRZYZTOPOR
2006 KRZYZTOPOR
2006 BARDEJOV HRY RYTIERA RÓLANDA
2006 BARDEJOV HRY RYTIERA RÓLANDA
2006 BARDEJOV HRY RYTIERA RÓLANDA
2006 BARDEJOV HRY RYTIERA RÓLANDA
2006 PREŠOSKÝ TROJIČNÝ JARMOK
2006 PREŠOSKÝ TROJIČNÝ JARMOK
2006 PREŠOSKÝ TROJIČNÝ JARMOK
2006 PREŠOSKÝ TROJIČNÝ JARMOK
2006 DOŽINKY KOBIERZYCE PRI WROCLAWI
2006 DOŽINKY KOBIERZYCE PRI WROCLAWI
2006 DOŽINKY KOBIERZYCE PRI WROCLAWI
2006 DOŽINKY KOBIERZYCE PRI WROCLAWI
2006 ZÁMOK KRASICZYN
2006 ZÁMOK KRASICZYN
2006 ZÁMOK KRASICZYN
2006 ZÁMOK KRASICZYN
2006 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ LETECKÁ ZÁKLADŇA PREŠOV
2006 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ LETECKÁ ZÁKLADŇA PREŠOV
2006 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ LETECKÁ ZÁKLADŇA PREŠOV
2006 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ LETECKÁ ZÁKLADŇA PREŠOV
2006 KAŠTIEĽ MARKUŠOVCE
2006 KAŠTIEĽ MARKUŠOVCE
2006 KAŠTIEĽ MARKUŠOVCE
2006 KAŠTIEĽ MARKUŠOVCE
2006 SANDOMIERZ RYNEK
2006 SANDOMIERZ RYNEK
2006 SANDOMIERZ RYNEK
2006 SANDOMIERZ RYNEK
2006 SANDOMIERZ RYNEK
2006 SANDOMIERZ RYNEK
2006 SVATY KRIŽ
2006 SVATY KRIŽ
2006 SVATY KRIŽ
2006 SVATY KRIŽ
2006 SVATY KRIŽ
2006 SVATY KRIŽ
2007 KRZYZTOPOR
2007 KRZYZTOPOR
2007 KRZYZTOPOR
2007 KRZYZTOPOR
2007 DEŇ DETÍ DSS sídl. ŠVÁBY PREŠOV
2007 DEŇ DETÍ DSS sídl. ŠVÁBY PREŠOV
2007 DEŇ DETÍ ZŠ - ZÁMUTOV
2007 DEŇ DETÍ ZŠ – ZÁMUTOV
2007 FARFEST sídl. SEKČOV PREŠOV
2007 FARFEST sídl. SEKČOV PREŠOV
2007 FARFEST sídl. SEKČOV PREŠOV
2007 FARFEST sídl. SEKČOV PREŠOV
2007 PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK PREŠOV
2007 PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK PREŠOV
2007 PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK PREŠOV
2007 PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK PREŠOV
2007 PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK PREŠOV
2007 PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK PREŠOV
2007 ZÁMOK KRASICZYN
2007 ZÁMOK KRASICZYN
2007 ZÁMOK KRASICZYN
2007 ZÁMOK KRASICZYN
2007 NOWA DEBA
2007 NOWA DEBA
2007 NOWA DEBA
2007 NOWA DEBA
2007 HRAD OGRODZIENIEC
2007 HRAD OGRODZIENIEC
2007 HRAD OGRODZIENIEC
2007 HRAD OGRODZIENIEC
2007 PKO ČIERNY OROL PREŠOV
2007 PKO ČIERNY OROL PREŠOV
2007 PKO ČIERNY OROL PREŠOV
2007 PKO ČIERNY OROL PREŠOV
2007 SANDOMIERZ
2007 SANDOMIERZ
2007 SANDOMIERZ
2007 SANDOMIERZ
2007 SANDOMIERZ
2007 SANDOMIERZ
2007 SANDOMIERZ
2007 SANDOMIERZ
2007 HRADNÉ HRA KASTELÁNA HRADU VEĽKÝ ŠARIŠ
2007 HRADNÉ HRA KASTELÁNA HRADU VEĽKÝ ŠARIŠ
2007 HRADNÉ HRA KASTELÁNA HRADU VEĽKÝ ŠARIŠ
2007 HRADNÉ HRA KASTELÁNA HRADU VEĽKÝ ŠARIŠ
2007 ZAHÁJENIE JARMOKU, SPREVÁDZANIE PRIMÁTORA MESTA, SPREVÁDZANIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - PREŠOV
2007 ZAHÁJENIE JARMOKU, SPREVÁDZANIE PRIMÁTORA MESTA, SPREVÁDZANIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – PREŠOV
2007 ZAHÁJENIE JARMOKU, SPREVÁDZANIE PRIMÁTORA MESTA, SPREVÁDZANIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - PREŠOV
2007 ZAHÁJENIE JARMOKU, SPREVÁDZANIE PRIMÁTORA MESTA, SPREVÁDZANIE PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – PREŠOV
2008 HRAD KRZYZTOPOR
2008 HRAD KRZYZTOPOR
2008 HRAD KRZYZTOPOR
2008 HRAD KRZYZTOPOR
2008 BAMBIRIÁDA PREŠOV
2008 BAMBIRIÁDA PREŠOV
2008 BAMBIRIÁDA PREŠOV
2008 BAMBIRIÁDA PREŠOV
2008 DEŇ DETÍ GALÉRIA KOŠICE
2008 DEŇ DETÍ GALÉRIA KOŠICE
2008 DEŇ DETÍ GALÉRIA KOŠICE
2008 DEŇ DETÍ GALÉRIA KOŠICE
2008 DEŇ DETÍ OBCHODNÝ DOM MAX PREŠOV
2008 DEŇ DETÍ OBCHODNÝ DOM MAX PREŠOV
2008 DEŇ DETÍ OBCHODNÝ DOM MAX PREŠOV
2008 DEŇ DETÍ OBCHODNÝ DOM MAX PREŠOV
2008 KROSNO VYSTÚPENIE PRE RÁD MALTÉZKYCH RYTIEROV
2008 KROSNO VYSTÚPENIE PRE RÁD MALTÉZKYCH RYTIEROV
2008 KROSNO VYSTÚPENIE PRE RÁD MALTÉZKYCH RYTIEROV
2008 KROSNO VYSTÚPENIE PRE RÁD MALTÉZKYCH RYTIEROV
2008 KUZNICE KONIECKIE.
2008 KUZNICE KONIECKIE.
2008 KUZNICE KONIECKIE.
2008 KUZNICE KONIECKIE.
2008 PKO ČIERNY OROL PREŠOV
2008 PKO ČIERNY OROL PREŠOV
2008 PKO ČIERNY OROL PREŠOV
2008 PKO ČIERNY OROL PREŠOV
2008 SANDOMIERZ
2008 SANDOMIERZ
2008 SANDOMIERZ
2008 SANDOMIERZ
2009 KRZYZTOPOR
2009 KRZYZTOPOR
2009 KRZYZTOPOR
2009 KRZYZTOPOR
2009 KRZYZTOPOR
2009 KRZYZTOPOR
2009 ARCIDIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE PREŠOV
2009 ARCIDIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE PREŠOV
2009 ARCIDIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE PREŠOV
2009 ARCIDIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE PREŠOV
2009 DOBRÝ FESTIVAL BOJOVÝCH UMENÍ DELŇA PREŠOV
2009 DOBRÝ FESTIVAL BOJOVÝCH UMENÍ DELŇA PREŠOV
2009 DOBRÝ FESTIVAL BOJOVÝCH UMENÍ DELŇA PREŠOV
2009 DOBRÝ FESTIVAL BOJOVÝCH UMENÍ DELŇA PREŠOV
2009 KAŠTIEĽ HUMENNÉ
2009 KAŠTIEĽ HUMENNÉ
2009 KAŠTIEĽ HUMENNÉ
2009 KAŠTIEĽ HUMENNÉ
2009 HRAD ILŽA
2009 HRAD ILŽA
2009 HRAD ILŽA
2009 HRAD ILŽA
2009 OSLAVY OBCE LEMEŠANY
2009 OSLAVY OBCE LEMEŠANY
2009 OSLAVY OBCE LEMEŠANY
2009 OSLAVY OBCE LEMEŠANY
2009 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ LETISKO PREŠOV
2009 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ LETISKO PREŠOV
2009 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ LETISKO PREŠOV
2009 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ LETISKO PREŠOV
2009 ZAHÁJENIE JARMOK, SPREVÁDZANIE PRIMÁTORA MESTA PREŠOV
2009 ZAHÁJENIE JARMOK, SPREVÁDZANIE PRIMÁTORA MESTA PREŠOV
2009 ZAHÁJENIE JARMOK, SPREVÁDZANIE PRIMÁTORA MESTA PREŠOV
2009 ZAHÁJENIE JARMOK, SPREVÁDZANIE PRIMÁTORA MESTA PREŠOV
2009 DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY NOWY SACZ
2009 DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY NOWY SACZ
2009 DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY NOWY SACZ
2009 DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY NOWY SACZ
2009 SANDOMIERZ
2009 SANDOMIERZ
2009 SANDOMIERZ
2009 SANDOMIERZ
2009 SANDOMIERZ
2009 SANDOMIERZ
2009 ŠARIŠSKÉ HRADNÉ HRY
2009 ŠARIŠSKÉ HRADNÉ HRY
2009 ŠARIŠSKÉ HRADNÉ HRY
2009 ŠARIŠSKÉ HRADNÉ HRY
2009 ŠARIŠSKÉ HRADNÉ HRY
2009 ŠARIŠSKÉ HRADNÉ HRY
2009 DOŽINKOVÁ SLÁVNOSŤ WISLICA
2009 DOŽINKOVÁ SLÁVNOSŤ WISLICA
2009 DOŽINKOVÁ SLÁVNOSŤ WISLICA
2009 DOŽINKOVÁ SLÁVNOSŤ WISLICA
2009 ZÁHRADA UMENIA PREŠOV
2009 ZÁHRADA UMENIA PREŠOV
2009 ZÁHRADA UMENIA PREŠOV
2009 ZÁHRADA UMENIA PREŠOV