O nás

Prešovská gardaSkupina historického šermu COHORS Prešov vznikla v roku 1995 a právoplatnosť  vzniku bola potvrdená registráciou na Ministerstve vnútra 15.10.1996.

Názov skupiny COHORS je odvodený z latinského slova  COHORTÉS čo v preklade znamená garda. Čiže „COHORS PREŠOV“ –
PREŠOVSKÁ GARDA.

Tento názov sme sa snažili vybrať tak, aby nás ako skupinku ľudí zaoberajúcu sa nevšedným koníčkom charakterizoval pokiaľ možno čo najpresnejšie. A keďže zakladatelia boli všetci vojaci profesionáli a existujeme i dnes v meste Prešov, našlo sa toto slovné spojenie, ktoré nás presne vystihlo.

Farby skupiny sú žltá a červená. Tie prevládajú v heraldickom znaku, ktorý je vyšitý na našej bojovej zástave, ktorej česť a slávu sa snažíme chrániť, brániť, zveľaďovať a rozširovať všade tam, kde máme tú česť prezentovať svoje umenie.

Hromádka v SzydloweNaše predstavenia, vystúpenia a ukážky sú zamerané na obdobie stredoveku, prevažne na pôsobenie žoldnierskych vojsk a žoldnierov ako takých. V repertoári máme hromadné bitky a súboje. Sme zameraný na boj zblízka – muža, proti mužovi. Okrajovo sa v našej ponuke objavujú i rôzne dobové scénky, hlavne už spomínaný stredovek.. Od vzniku skupiny počty členov kolísali postupne až po dnešný stav 15 bojových členov. Aj cez tento veľký pohyb v členskej základni, po rokoch sa osvedčilo to, že disciplína, náročnosť a prísnosť k sebe, ale aj ostatným, nám pomáha postupovať pomaly, ale isto, za vytýčeným cieľom. Ku cti nám slúži, že nás malo možnosť vidieť publikum vystupovať  do dnešného  dňa  749  krát.
Videlo nás viac ako  534 000  divákov. To nás nesmierne teší, ale aj zaväzuje. Potešili sme publikum na rôznych miestach východného Slovenska, najmä v Prešove a jeho okolí, na hrade a vo Vojenskom stredovekom táborisku v Starej Ľubovni na mestskom hrade v Kežmarku a na Šarišskom  hrade kde sme usporadúvali i spolu organizovali dni venované deťom a hradné dni a slávnosti s medzinárodnou účasťou, na čo sme patrične hrdí!

Do povedomia v Prešove sa nám podarilo dostať spoluprácou s PKO PREŠOV a mestským zastupiteľstvom pre kultúru a šport mesta PREŠOV. Okrem týchto úspechov nás nesmierne teší, že sa naša dobrá práca odráža, na veľmi úspešnej reprezentácii v POĽSKU : v STAROM SACZI, NOVOM SACZI, RYTRE, SANDOMIERZI, PIWNICZNEJ, SZYDLOVE, UJAZD-KRYZSTOPÓRE, AGNOPOLU, ZAVICHOSTU, KOBERZICE pri WROCLAVI, KRASICZINE, KUZNICE  KONIECKIE, NOWA DEBA, OGRODZINEC, ILŽI, WISLICI, SVATOM KRÍŽI, PADWI NARODAWEJ, GRUNWALDE, MALBORKU. Cohors kedysi

Používané repliky zbraní:

  • do obdobia gotiky: palice, dýky, doražáky, tesáky, jednoručné meče, jedenapolručné meče, obojručné meče, sekery, štíty, bijaky a palcáty, kopije, sudlica.
  • palné zbrane: hákovnice

Galéria členov COHORS PREŠOV