Vystúpenia SHŠ COHORS Prešov

Veľactené panstvo !

Ponúkame tieto varianty vystúpení v dĺžke od 10 do 60 minút , podľa dohody. :
 
1 typ – je výsostne bojový v tomto vystúpení predvádzame ukážky stredovekého boja na rôzne repliky sečných a bodných stredovekých zbraní, vrátane salvy replík palných zbraní ( hákovníc ). Vystúpenie je podfarbené bubnovaním. Dĺžka programu podľa dohody od 10 – do 40 min.  Je možné rozdeliť na viac vstupov.
Za 20 rokov máme za sebou viac ako 500 takýchto vystúpení.  Ukážka podfarbená hudbou je na našej stránke v sekcii video KLIK.

2 typ – je výukový – tento program máme prispôsobený ako alternatívnu výukovú hodinu, ktorú vykonávame prierezom dejín z učebníc dejepisu pre základne školy. V programe odznejú prednášky z dejín a vývoja i použitia zbraní a zbroje tej ktorej doby. Výučba je rozdelená na tri bloky :
« Doba ľadová a kamenná,
« Doba železná a bronzová,
« Stredovek,
Prednášky sú obohatené o bojové ukážky so zbraňami, ktoré sa najviac približujú k prezentovaným obdobiam. Dĺžka programu 45 min.
Ukážka je TU KLIK   Tento program sme prezentovali na 34 ZŠ v Prešove a okolí.

3 typ – je detský – program zameraný na detské publikum. V tomto programe zapájame detského diváka do rôznych súťaží pri ktorých, deti skúsia prejaviť rôzne rytierske prednosti ako : šikovnosť, rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť. Dĺžka programu 30 – 60 min. Ukážka je TU KLIK
Program prezentujeme už 18 rokov.

4 typ – je kombinovaný – program podľa vzájomnej dohody obsahuje rôzne možnosti kombinácie základných typov programov v závislosti od potrieb zákazníka. Taktiež máme možnosť dodať dobový sprievod. Popis činnosti stredovekého streleckého oddielu. Stredoveké žoldnierske táborisko o sile 2 stanov dreveného stola a dvoch lavíc + na doplnenie atmosféry nejaký ten poľný dobový riad čo má každý z nás v užívaní.

Cena základného programu do 60 minút. je 400 €, To platí pre vzdialenosť do 50 km. od mesta Prešov. Ak je dĺžka programu a lebo vzdialenosť väčšia ako uvedené údaje cena sa po vzájomnej dohode navýši. V  prípade  Vášho  záujmu  nás prosím  kontaktujte  na  :

Tel : 0907 454 507                 Email: shs.cohors@gmail.com