Fakturačné údaje

 

1.  Názov   – Skupina historického šermu COHORS PREŠOV
                     tiež sa môže uviesť –  SHŠ COHORS PREŠOV

2.  Adresa  – Tibor STRAKA  Obrancov mieru 29,  080 01 PREŠOV

3.  D I Č   – 2020976276

4.  I Č O   – 35535148

5.  BANKOVÉ SPOJENIE – SLSP

6.  IBAN    – SK73 0900 0000 0000 9629 4663.   

7.  ŠTATUTÁRNY  ZÁSTUPCA  : 

vedúci skupiny : Richard ČUS     –  0907 454 507
Pokladník          : Tibor STRAKA  –  0907 455 391

Email :  shs.cohors@gmail.com