Naša PONUKA

Veľactené panstvo !

  Naša aktuálna ponuka programu podľa vzájomnej dohody. :  

1 typ – je Bojový – v tomto vystúpení predvádzame ukážky stredovekého boja na rôzne repliky sečných a bodných stredovekých zbraní, vrátane ukážky činnosti stredovekého streleckého oddielu a salvy z replík palných zbraní ( hákovníc ). Vystúpenie je podfarbené bubnovaním a doplnené o interaktívnu scénu so zapojením detského diváka .
Dĺžka programu podľa dohody do 45 min.
Tento program je po dohode možné rozdeliť na dva vstupy.


2 typ – je Žoldnierske táborisko – program zameraný na detské publikum. V programe zapájame detského diváka do rôznych súťaží pri ktorých, deti skúsia prejaviť rôzne rytierske prednosti ako : šikovnosť, rýchlosť, obratnosť. V programe po dohode zabezpečíme dobový stan / 2 stany, stôl lavice a výcvikové stanoviska v závislosti od vyčleneného priestoru :
stanovisko s ukážkou replík zbraní a zbroje s možnosťou vyskúšať si poťažkať,
..obliecť,   prípadne i pofotiť sa.
stanovisko streľba z luku na terč
stanovisko hádzanie bojovej sekerky a kopije na terč
doplnkové stanoviska – hod loptičkou na vedro, hod kruhmi na cieľ, preťahovanie
..lanom, pretek s nohami vo vreci
..Dĺžka programu podľa dohody do 120 min.


3 typ – je kombinovaný – program podľa vzájomnej dohody obsahuje rôzne možnosti kombinácie základných typov programov v závislosti od individuálnych potrieb zákazníka.
..Dĺžka programu podľa dohody do 150 min.


Okrem toho Vám v rámci osobitej dohody môžeme  ponúknuť naše skúsenosti:
S usporiadaním  dobového  sprievodu.
S oslavou výročí písomnej zmienky.
S oslavou tradičného jarmoku.
S netradičným no pútavým programom na Svadbu.    

V  prípade  Vášho  záujmu  nás prosím  kontaktujte  na
Email: shs.cohors@gmail.com Tel : 0907 454 507
Vedúci skupiny: Richard ČUS