Prešovská garda

31.3.2009 Primátor pasoval mečom štatutárneho zástupcu COHORSU. Skupina historického šermu Cohors v Prešove má právo najbližších desať rokov používať na svojich vystúpeniach a vo svojich propagačných materiáloch symboly mesta. Súhlas udelil primátor mesta, a to slávnostným spôsobom, keď vedúceho Cohorsu pasoval mečom v historických priestoroch PKO v Prešove.
7.1.2019 Primítorka mesta udelila súhlas používať na svojich vystúpeniach a v rekvizitách symboly mesta na dobu neurčitú.

Doložené dokumentom.

Prvé povolenie: